شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

image description

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

در سایه کلمات شهید محراب

 

«مسئله امامت و خلافت مهدی موعود و جهان را پر از عدل کردن، به قدری مهم است که در کتاب های آسمانی زبور داوود، صحف ابراهیم، تورات موسی و انجیل عیسی به آن مژده داده شده است.... در سایه ولایت او سیر و سلوک الهی آسان می شود.... آن وجود مقدس است که دانشجویان مکتب خداشناس را به آنی از مدرسه ابتدایی به مکتب انتهایی می رساند».

«ترک واجبات و ارتکاب محرمات، حجاب و نقاب دیدار ما از آن حضرت است. اگر بفرمایید: چرا به آن حضرت دسترسی نداریم، جواب این است: چرا به انجام دادن واجبات و ترک محرمات ملزم نیستید؟ او به همین دلیل، از ما راضی نیست».(اشارات - شماره 126)

«واجب است در هر دوره ای مسلمین دور یک محور باشند، یک رهبر الهی داشته باشند... در زمان غیبت مهدی (عج) فقیه عادل زمان و امروز حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (رهبر) است و هر کس در مقابل او ایستاد قانون خدا را شکسته است. ولایت فقیه ; یعنی حکومت خدا، حکومت رسول خدا (ص)، رسول خدا (ص) ولایت کرد سرپرستی کرده لشکرکشی کرد و تمام امور مسلمین را به عهده داشت، حال امام هم دنباله آن راگرفته اند، بزرگ ترین گناه یک قوم که دارای یک رهبر الهی است، مخالفت بااین رهبر است و بزرگترین عبادت جهت آن قوم اطاعت از چنین رهبری است و بزرگ ترین دام شیطان جدایی ملت مسلمان از رهبر الهی است.» (پاسدار اسلام - شماره 215)

 

منبع : https://b2n.ir/94578