شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

image description

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

رفتار شهید دستغیب با یک کمونیست در زندان

رفتار شهید دستغیب با یک کمونیست در زندان

در دوران رژیم پهلوی، آیت‌الله دستغیب را دستگیر نموده و زندانی می‌کنند و برای اینکه بیشتر مورد آزار روحی قرار دهند، او را با فردی کمونیست و محکوم به حبس ابد که هیچ گونه رابطه‌ای با معنویات نداشت هم سلول می‌نمایند. نیمه شب، شهید دستغیب را وارد سلول او می‌کنند، اما مرد کمونیست هیچ روی خوشی نشان نمی‌دهد.

نزدیک طلوع آفتاب، شهید دستغیب که او را نمی‌شناسد، برای خواندن نماز بیدارش می‌کند، ولی او به شدت پرخاش کرده و با تندی فریاد می‌زند: «من کمونیستم و نماز نمی‌خوانم». شهید دستغیب از او بسیار پوزش می‌خواهد. رفتار شهید دستغیب در مدتی که با او هم سلول بودند، به قدری بر وی تأثیر می‌گذارد که آن شخص همواره ارادت فراوان خود را به ایشان اظهار می‌دارد.

 

منبع: yon.ir/MGWGj