شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

image description

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

آخرین مطالب سایت

article thumbnail

سرچشمه‌های اخلاق انسانی پژوهشگران اجتماعی با دلایل موجه یکسان به عوامل اجتماعی - فرهنگی اشاره می کنند که در ج [ ... ]

article thumbnail

سخن هفته راهى که دنیاى اسلام را بیدار کرد         راهی که شما پاسداران و فداکاران عزیز، در راه پیروزی انقلاب  [ ... ]

article thumbnail

جستاری در علل پیمان شکنی کوفیان       آنان که کوفه را می‌شناسند می‌دانند که سابقه پیمان شکنی‌اش بیش از سابق [ ... ]

article thumbnail

  کمک و یاور همسر باشید مصداق بارز و الگوی کامل صدیقین، حضرت امیر مؤمنان (علیه السلام)و همسر بزرگوارشان زهرا [ ... ]

خانه

خروش کوه

روزی چند نفر از سادات اصفهان نزد آیت الله بید آبادی آمده ، گفتند : « چشمۀ آبی که از دامنه ی کوه جاری می شد و مورد بهره برداری اهالی بود ، مدتی است خشک شده و ما در زحمت هستیم ، دعا کنید تا فرجی حاصل شود . آن بزرگوار آیه ی شریفۀ « لو انزلنا هذا القرآن علی جبل ... »* را روی کاغذ نوشته ، به آنها فرمود : اول شب این کاغذ را بر قله ی کوه گذارده و برگردید . آنها چنین کردند و چون به خانه ی خود رسیدند ، سدای مهیبی از کوه بلند شد که همۀ اهالی شنیدند ! وقتی فردا صبح بیرون آمدند ، دیدند به برکت قرآن چشمۀ آب جاری شده است .

*یعنی اگر این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم هر آیینه می دیدی که آن از ترس خداوند فروتن شده ، شکافته گردد ... (حشر / ۲۱ )

منبع : داستان های شگفت ، شهید آیت آلله دستغیب « رحمه الله علیه » (با تصرف )